संत शिरोमणी गुरू रोहिदास महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची संयुक्त जयंती
         

 

     

संत शिरोमणी गुरू रोहिदास महाराज यांची ६४३ वी आणि

छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ३९० वी संयुक्त जयंती २०२०

संत रोहिदास चर्मकार सेवा भावी संस्था मुंबई महाराष्ट्र राज्य व

चर्मकार विकास संघ महाराष्ट्र राज्य

यांच्या संयुक्त विद्यमाने साजरी करण्यात आली.