कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा आदेश


कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आदेशानुसार संचारबंदीमुळे कल्याण वासियांना दैनंदिन जीवनातील गरजेचे व आवश्यक साहित्य, किराणा सामान, औषधे वगैरे खरेदीसाठी घराबाहेर पडता येणार नाही म्हणून आपण राहत असलेल्या प्रभागातील खालील दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून आवश्यक त्या वस्तू घरपोच मिळवू शकता. खालील क्रमांकावर व्हाट्सअँप (whatsapp) करून सामानाची यादी पाठवू शकता. 
'अ' प्रभाग - ९८२०५४७४९७
'ब' प्रभाग - ७०२१४०८२२३
'क' प्रभाग - ८४२५८४२४२०
'ड' प्रभाग - ९८२११६०९२९
'इ' प्रभाग - ८४५२८९८९३९
'फ' प्रभाग - ८३५६०६१२३६
'ग' प्रभाग - ९०८२३७८०१०
'ह' प्रभाग - ७७९६१२१८८८
'आय' प्रभाग - ९७०२१०७४०५
'जे' प्रभाग - ९७६९२१०९९९
सरकारला आपल्या सहकार्याची गरज आहे. आपण सगळे मिळून ह्या संकटावर मात करूयात.