आयपीएस परमबीर सिंग सर यांनी नुकतीच मुंबई पोलिस आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली.
आयपीएस परमबीर सिंग सर यांनी नुकतीच मुंबई पोलिस आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली.