बेकायदेशीरपणे शस्त्रे विक्री - आरोपीला अटक

 ठाणे :  बेकायदेशीरपणे शस्त्रे विकण्यासाठी आलेल्या आरोपीला खंडणी पथक गुन्हे शाखा ठाणे शहर यांच्याकडून अटक


आरोपींकडून एकूण १ बंदूक  व ८ जिवंत काडतुस केले हस्तगत.