रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर आज मेगाब्लॉक


मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावर ठाणे-कल्याण दरम्यान कल्याण दिशेकडील धिम्या मार्गावर तर, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील बोरीवली गोरेगावदरम्यान रविवारी मार्च रोजी मेगाब्लांक घेण्यात आला आहे. परिणामी लोकल मार्गात बदल करण्यात आला आहे. हार्बर, टान्सहार्बर मार्गावरील लोकल सेवा रद्द केल्या जातील. ट्रान्स मार्गावरील ठाणे-वाशी/ नेरूळ लोकल सेवा सुरू र्गांवर आज मेगाब्लॉक असेल. सीएसएमटी ते मानखुर्द दरम्यान विशेष लोकल सोडल्या जातील. मध्य रेल्वे मार्गावरील ठाणे - कल्याण दरम्यान कल्याण दिशेकडील धिम्या मार्गावर रविवारी सकाळी १०.४३ ते दुपारी ३.४६ पर्यंत ब्लांक असेल. या वेळी धिम्या मार्गावरील लोकल जलद मार्गावर धावतील. या लोकल मुलुंड ते कल्याण दरम्यान ठाणे, दिवा, डोंबिवली, कल्याण या स्थानकांवर थांबतील.


हार्बर मार्गावरील पनवेल मानखुर्द दरम्यान दोन्ही दिशेकडील मार्गांवर ब्लांक असेल. सीएसएमटीह न पनवेल/बेलापूर/वाशी दिशेकडे सकाळी ११.०६ ते दपारी ४.३८ पर्यंत ब्लांक असेल. पनवेल/बेलापूर/ वाशीहून सीएसएमटीकडे सकाळी ११.०६ ते दपारी ३८ वाजे पर्यंत तर, सीएसएमटी/वडाळ्याहन वाशी/बेलापूर/ पनवेल दिशेकडे सकाळी १०.०३ ते दुपारी ४.०८ पर्यंत एकही लोकल धावणार नाही. ट्रान्स हार्बर मार्गावरून पनवेलहन ठाणे दिशेकडे जाणाऱ्या लोकल सकाळी १०.१२ ते दुपारी ४.२६ पर्यंत रद्द करण्यात येतील. ठाणेहन पनवेल दिशेकडे जाणाऱ्या लोकल सकाळी ११.१४ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत तरनेरूळ/बेलापूर ते खारकोपर दोन्ही दिशेकडे जाणाऱ्या लोकल सकाळी ११.०२ ते दुपारी ४.४५ पर्यंत रद्द करण्यात येतील. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील बोरीवली ते गोरेगाव दरम्यान इलांक असेल. सकाळी १०.३५ ते दपारी ३.३५ पर्यंत बोरीवली ते गोरेगाव यादरम्यान दोन्ही दिशेकडील धिम्या मार्गावर लांक घेण्यात येणार असल्यामुळे धिम्या मार्गावरील लोकल जलद मार्गावर धावतील.